Θα βοηθήσει η Lisybin έναν σκύλο με αυξημένα ηπατικά ένζυμα;

Η φαρμακευτική αγωγή θα κρατήσει υγιή τον σκύλο μου με υψηλά ηπατικά ένζυμα;

"Το 10χρονο Λαμπραντόρ μου, η Mixy, έχει αρχίσει να εμφανίζει πολύ υψηλά ηπατικά ένζυμα στο τεστ ηπατικής λειτουργίας της. Βλέπετε κάτι ανησυχητικό στην έκθεσή της για LFT, KFT και CBC; Η Mixy αυτή τη στιγμή παίρνει ένα φάρμακο που ονομάζεται Lisybin (S- Αδενοσυλομεθειονίνη και δισκία Silybin A+B). Θα είναι αρκετά για να την κρατήσουν υγιή;». —Σουετάντρι

"data-full-src="https://images.saymedia-content.com/.image/ar_3:2%2Cc_limit%2Ccs_srgb%2Cq_auto:eco%2Cw_700/MTkyMzM3OTI0NzIzODQ0MzM4/lisybin-immes-liver-en" -id="ci02ab5252f00124f2" data-image-slug="lisybin-liver-enzymes" data-public-id="MTkyMzM3OTI0NzIzODQ0MzM4" data-srcset="https://images.saymedia-content.com/.image/ar_3" 2%2Cc_limit%2Ccs_srgb%2Cq_auto:eco%2Cw_320/MTkyMzM3OTI0NzIzODQ0MzM4/lisybin-liver-enzymes.png 320w, https://images.saymedia-content.com:2__sqe%Car 2Cw_612/MTkyMzM3OTI0NzIzODQ0MzM4/lisybin-liver-enzymes.png 612w" data-sizes="(min-width: 675px) 612px, 612px" data-thumbnail="https://commedia.contage. %2Ccs_srgb%2Cg_face%2Ch_80%2Cq_auto:eco%2Cw_80/MTkyMzM3OTI0NzIzODQ0MzM4/lisybin-liver-enzymes.png">"data-full-src="https://images.saymedia-content.com/.image/ar_3:2%2Cc_limit%2Ccs_srgb%2Cq_auto:eco%2Cw_700/MTkyMzM3OTI0NzIzODQ0MTk1/lisybin-immes.png-en" -id="ci02ab5252f00224f2" data-image-slug="lisybin-liver-enzymes" data-public-id="MTkyMzM3OTI0NzIzODQ0MTk1" data-srcset="https://images.saymedia-content.com/.image/ar_3: 2%2Cc_limit%2Ccs_srgb%2Cq_auto:eco%2Cw_320/MTkyMzM3OTI0NzIzODQ0MTk1/lisybin-liver-enzymes.png 320w, https://images.saymedia-content.com/:2_imagee%c2%C_ar 2Cw_612/MTkyMzM3OTI0NzIzODQ0MTk1/lisybin-liver-enzymes.png 612w" data-sizes="(min-width: 675px) 612px, 612px" data-thumbnail="https://media.comfillage.ay. %2Ccs_srgb%2Cg_face%2Ch_80%2Cq_auto:eco%2Cw_80/MTkyMzM3OTI0NzIzODQ0MTk1/lisybin-liver-enzymes.png">

Πλήρης Αιμομέτρηση (CBC) Κυνικός

1 / 3

Αυξημένα ηπατικά ένζυμα σε ηλικιωμένους σκύλους

Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι σκύλοι με υψηλές ηπατικές τιμές αλλά χωρίς κλινικά σημεία δεν αντιμετωπίζονται. Σε μια μελέτη υγιών ηλικιωμένων σκύλων, ήταν συχνό φαινόμενο αυξημένα ηπατικά ένζυμα χωρίς σημάδια. Η αλκαλική φωσφατάση (ALP) ήταν υψηλή σε περίπου 27%.

Τα επίπεδα του Mixy είναι υψηλά αλλά όχι ανησυχητικά. Τα επίπεδα χολερυθρίνης και λευκωματίνης της είναι ακόμα φυσιολογικά και δεν έχει ίκτερο ή άλλα σημάδια ηπατικής νόσου. Εάν είχε ίκτερο ή άλλα συμπτώματα, θα γινόταν βιοψία του ήπατος για να μάθουμε αν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο. Εφόσον είναι ακόμα καλά, το φάρμακο που χρησιμοποιείτε είναι κατάλληλο και δεν θα την βλάψει.

Εάν εμφανίσει ίκτερο παρά τα φάρμακα που δίνετε, υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις. Προς το παρόν, είναι καλό να την κρατήσετε στο Lisybin στη δόση που σας συνιστά ο τακτικός κτηνίατρός σας.

Πηγή

Willems A, Paepe D, Marynissen S, Smets P, Van de Maele I, Picavet P, Duchateau L, Daminet S. Αποτελέσματα διαλογής φαινομενικά υγιών ηλικιωμένων και γηριατρικών σκύλων. J Vet Intern Med. 2017 Ιαν. 31:81-92. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5259637/

Αυτό το άρθρο δεν προορίζεται να υποκαταστήσει τη διάγνωση, την πρόγνωση, τη θεραπεία, τη συνταγογράφηση ή την επίσημη και εξατομικευμένη συμβουλή από τον κτηνίατρό σας. Τα ζώα που παρουσιάζουν σημεία και συμπτώματα δυσφορίας πρέπει να επισκέπτονται αμέσως έναν κτηνίατρο.

Ετικέτες:  Άρθρο Αγρόκτημα-Ζώα Διάφορα